Slaaf OrgOliO

“Geef Haar de vrije hand en je bent verloren…”

Mijn ervaringen met Meesteres Anna,

Als Ze aan mij vraagt of ik mijn belevenissen wil opschrijven en aan papier wil toevertrouwen hoe ik spelen met Haar, bij Haar, door Haar… ervaren heb, zeg ik meteen ja. En ook al staan de herinnerringen nog vers in mijn geheugen gestanst, het is toch lastig om een goede samenvatting te schrijven. Juist omdat er zoveel woorden zijn die hetgeen ik gezien, gevoeld, ervaren en beleefd heb beschrijven.
Om te beginnen, en dat is denk ik de basis, is Meesteres Anna een gevoelsmens. Ze is duidelijk in wat Ze wil en voelt, maar omkeerbaar: Zij voelt en leeft ook met de mensen om Haar heen. En zeker degene met wie Ze speelt. Een luisterend oor, begrip en sympathie, dat is wat Haar als mens onderscheidt en daarom ook Haar Meesteres zijn voornamelijk bepaalt. Spelen met Haar is geen 1-2tje, maar is een volledig opgaan in elkaar, waarin Zij het tempo, de inhoud en heftigheid bepaalt.

Haar manier van spelen is als een dans, ik wil hier graag even citeren uit de beschrijving van een sessie die ik mocht bijwonen: “Wat een schouwspel, wat een intensiteit en wat een liefde kwam er los. Dat ontroerde me zo. SlaafS vechtend om op zijn benen te blijven staan, jij om hem heen dansend. Prikkelend, pijnigend, verzorgend en koesterend. Niet voor niets trokken jullie veel bekijks, wát een uitstraling zeg. Je blik, je houding, de wijze waarop je je speeltuig hanteerde, maar met name de manier waarop je alom aanwezig was. Kijkend, loerend, troostend, ik was gefascineerd en gepakt door dat beeld.

Ik leefde zo mee, dat ik zelfs mijn adem stond in te houden op het moment dat je hem dreigde te slaan. Dat ik mijn adem liet lopen op het moment dat je hem knuffelde. Dat ik hem bemoedigend toekeek toen ik zag dat ie dat kon gebruiken, en dat ik lachte om zijn spontane ene geopende oog om te zien waar jij, je slag, bleef. Op afstand, en toch betrokken.”

Op diezelfde avond was ik ook getuige van hoe natuurlijk de dominantie van Meesteres Anna is en hoe natuurlijk Zij iemand overheersen kan, zonder dat er ook maar een stemverheffing, harde aanpak, straf of speeltuig aan te pas komt. Dát is natuurlijke dominantie. Nog even een citaat: “Vervolgens ben ik weer getuige van je enorme aantrekkingskracht en beoordelingsvermogen. Uit het niets staat in de bar ineens SlaafB bij ons. Je plot hem, scant hem, raakt zijn essentie en 2 minuten laten zit hij op zijn knieën voor je. Waanzinnig mooi om dat te zien gebeuren. En bevestigend in mijn beeld, dat je gewoon als geïnteresseerd en oprecht mens iemand kan boeien en niet een rol speelt. De naadloze overgang van gezellig keuvelende vrouw naar dwingende domina was adembenemend. Terwijl je SlaafS nog wat pijnigde, en SlaafB op zijn knieën had, keuvelden wij gewoon door. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.”

De keer dat ik intens genietend met Meesteres Anna heb gespeeld is vooral het volgende erg blijven hangen:
“Meesteres Anna was zo lief om rustig op te bouwen, ik voelde de intensiteit langzaam toenemen. Soms even rust, als Ze een ander martelwerktuig pakte. Of zachtjes aan me vroeg wat voor cijfer ik gaf aan hoe ik me op dat moment voelde. Er waren 3en, maar ook 8en. Ik vloog tussen verbijtend en genietend, alle uitersten van het spectrum tussen pijn en fijn. Maar bovenal was ik blij. En trots, dat ik dit beleven mocht, dat Zij dit mij aan wilde doen. Nee, er waren momenten dat ik echt even adempauze nodig had. Volgens mij heb ik 2 keer gesmeekt of Ze even wilde stoppen, wat ze natuurlijk deed.

En zo kwamen we aan bij het moment dat ik nog maar 20 slagen hoefde, zo gepiept. Ik hoefde er maar 20 te doen. Gelukkig, dat viel mee, ik zat er al wel een eind doorheen voor mijn gevoel. Geruststellend voegde Meesteres Anna eraan toe dat het wel met de meest gemene cane was, die Ze bij zich had. En aangezien Ze het zo rustig bracht, voelde ik ook wel aan dat we dit samen konden. Zij overtuigend en doortastend aan de gevende zijde en ik ontvangend. En werkelijk elke slag beet in mijn onderlichaam. De slagen daarvoor, waar ik op sommige momenten dus een pauze nodig had, werden in alle intensiteit overtroffen door wat ik nu voelde. En dat was niet heel motiverend om te voelen bij “één ….”

In setjes van 5 verwerkte ik ze. Ik wilde dit doorstaan zonder genade of pauze, maar ik moest echt heel diep en toen was het gedaan. Ze verzorgde mijn gepijnigde huid, complimenteerde me met hoeveel ik aan had gekund en vroeg me om te draaien.”
Al die keren heb ik gezien en ervaren dat Ze feitelijk geen stopwoord nodig heeft. Meesteres Anna heeft een feilloos gevoel voor hoever ze werkelijk kan gaan en geeft je ook echt het vertrouwen daar niet overheen te gaan.

Vertrouwen, respect en diepgaande emoties, alles wat je aan Haar geeft, krijg je dubbel en dwars terug en maakt je super trots om Haar te mogen dienen. En qua intensiteit kent Ze Haar gelijke niet, maar dat is sterk afhankelijk van hoe intens je zelf bent, wilt en durft. Geef Haar de vrije hand en je bent verloren…